Wednesday, August 27, 2014

                                               நன்றி  !  நன்றி  ! நன்றி 

கடந்த நாட்களில் ஒப்பிடுகையில் நமது nfpe  tirunelveli  தளத்தை நேற்று பார்வையிட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 404 .இது சராசரி பார்வையர்களின் எண்ணிக்கையை காட்டிலும் அதிகம் .தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை நாடும் -----                     உங்கள்  SK .ஜேக்கப்ராஜ்  

அன்பார்ந்த தோழர்களே !
             அஞ்சல் துறையின் அடுத்த இலக்கு  --
                     மேலும் 25000 CBS அலுவலகங்கள் --3000 ATM மையங்கள் ,இதற்காக முதற்கட்டமாக ஒதுக்கப்பட்ட தொகை ரூபாய் 5000 கோடியாம் !

India Post to connect its offices through CBS and also plans to roll out 3000 ATMs


MUMBAI: Preparing itself to start commercial 
banking operations, India post announced the launch of over 1000 ATMs in the near feature. It will also enable core banking solution CBS at its 25000 offices over the next year. 

Speaking at a financial inclusion conclave a senior official of India post elaborated on the technology initiatives in reaching the post off account holders. "We have invested around Rs 5000 crore in technology since 2012. Already 676 postal offices are connected through CBS. By March 2016, 25000 offices will be on CBS," said Kalpana Tewari, Member (Planning and Technology), Department of Post. 

"We plan to roll out 3000 ATM by FY18, of which 1000 will be in the near future," she said. The department is already running a pilot in Chennai and Delhi. Once it gets stream lined and RBI allows interoperability even other bank account holders willl be able to transact through the ATMs. India Post is already on the RBI's electronics funds transfer platform. 

India Post's banking technology system is being built by Infosys, while TCS is setting up the CBS platform. If the postal system in the country is on CBS, it means that a post office savings or deposit account holder will be able to operate his account from any post office in any geographic location in India, the same way one can operate a commercial bank account these days. 

India Post already has a tripartite arrangement with the Andhra Pradesh government to disburse MNERGA payments online through the postal network in the states. It is also working on similar such initiatives with other states. 

India Post has already indicated its intention to apply for a Payments Bank licence under the RBI's proposed differentiated licences scheme though it did not get any favourable response from the banking regulator in its initial attempt at getting a commercial banking licence. "We are awaiting to see how the final guidelines fit in the benefit of the organisation," Tewari said.


Tuesday, August 26, 2014

                                                 வருந்துகிறோம் 

தோழர் சிரில் ரோச்  தபால்காரர்  சங்கர்நகர் ( ஓய்வு )  அவர்கள் 25.08.2014 அன்று இயற்கை ஏ ய்தினார்கள் என்பதனை வருத்ததோடு தெரிவித்து கொள்கிறோம் .அன்னாரது இறுதி சடங்கு 26.08.2014  மாலை 
கருத்த பிள்ளையூர்  கிராமத்தில் நடைபெறுகிறது 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

தென் மண்டல கோட்டகிளை / செயலர்கள் கவனத்திற்கு 

             நமது மண்டல BI -MONTHLY MEETING 28.08 .2014 அன்று பிற்பகல் 2 மணிக்கு நடைபெறுகிறது 
To
PM Gr I Kadayam, PM, Palayankottai HO

- Special CL for attending Bi-monthly
meeting with PMG Madurai on 28.08.2014
is granted as per rules for the below
mentioned officials.

S/s

1. R.V.Thiyagaraja Pandian, PA Kadayam
    (Regional Secretary of NFPE P III)

2. S.Koilpillai Jacobraj, PA PLC HO
    (Asstt.Circle Secretary, NFPE P III)

PM/SPM concerned will please relieve the
officials concerned in time under office 
arrangement. 

ASP HQ 

Copy to
OA B1 DO TVL Dn will ensure the
implementation of the above orders
 .

                                   ஊதிய குழு   செய்திகள் --3   

அன்பார்ந்த தோழர்களே ! 
                பெங்களுரு  வந்திருந்த ஊதிய குழுவினருடன் அம் மாநில COC நிர்வாகிகள் சந்தித்து பேசினார்கள் 

7th Central Pay Commission Meeting with COC Karnataka

7th Central Pay Commission Meeting with COC Karnatakaஊதியகுழு விடம் பேசிய ஏனைய விசயம்கள் 

1.காசுவல் விடுப்பு மீண்டும் 12 நாட்களாக உயர்த்த பட வேண்டும் .
2.ஈட்டிய    விடுப்பு ( EL ) 300 நாட்கள் என்ற நிபந்தனை தளர்த்த பட வேண்டும் 
3. காலி பணிஇடங்கள் அனைத்து துறைகளிலும் நிரப்பப்பட வேண்டும் 
4. கருணை அடிப்படையி லான  வேலை வாய்ப்பு வழங்க பட வேண்டும் 


Minimum Wage:
It was brought to the notice of the commission that:
a)      Since Government is a model employer, they should provide minimum wages as per the 15 ILO conference and other wages as per the educational qualification & skill requirement of the job .

  EQUAL PAY FOR EQUAL WORK

It was brought to the notice of the commission that in respect EQUAL PAY FOR EQUAL WORK
a)      For the same post which include similar duties and responsibility, there are different pay scales/ Grade Pay existing for same nature of duties and similar recruit qualifications.

Increment rate of 5% and Promotion policy.


It was brought to the notice of the commission that on Increment rate of 5% and Promotion policy.

a)      As the Government employee put more and more service, he will be more trained to perform his duties in a better befitting manner. Thus the Government is more beneficial as good quality of work can be expected from an experienced official.
 .  

Allowances:
It was brought to the notice of the commission that on Allowances
a)      All allowances such as HRA, Tour DA, CEA (tuition fees) , Cashier Allowances, etc. should be increased by four times.
b)      OTA & Night Duty to be paid on par with Railways .
c)      When ever there is an increase in Dearness Allowance, the above  allowances be also increase as in the case of Transport allowance.

Health Care system:

It was brought to the notice of the commission that on Health Care system
a)      More CGHS hospitals should be made available or alternatively the person should have the option to choose any of the hospitals of his choice and the bill to be passed with AIMS rates.  
                                                     தொடரும் ...        SK ,ஜேக்கப்ராஜ்