...
..... ...... Welome to the official website of All India Postal Employees union -Tirunnelveli Division... .......NELLAI NFPE .......

Wednesday, October 28, 2015

அன்பார்ந்த தோழர்களே !
                                                       இந்தியா முழுவதும் அஞ்சல் ஊழியர்களின் முக்கிய பிரட்சினைகளான CBS /CIS குறித்து நமது மத்திய சங்கம் இலாகா முதல்வருக்கு எழுதிய கடிதத்தின் நகல் உங்கள் பார்வைக்கு தரப்பட்டுள்ளது .
EOD க்காக வெகு நேரம் காத்திருப்பது .ஓட்டை உடைசல் கம்ப்யூட்டர் ரை வைத்து வேலை  செய்வது .முக்கியமான நேரங்களில் அதாவது கலை 11 மணி முதல் 3 மணி வரை நெட் கிடைக்காதது .அதிக அளவில் CBS MIGRATION செய்யபடுவதால் ஏற்படும் வேக குறைவு போன்றவைகளை குறித்து விளக்கமாக இந்த கடிதத்தில் எடுத்துரைக்கபட்டுள்ளது .

========================================================== 

ALL INDIA POSTAL EMPLOYEES UNION GROUP ‘C’
CHQ: Dada Ghosh Bhawan, 2151/1, New Patel Road, New Delhi - 110008

Ref: P/4-4/CBS-CIS                                                                           Dated – 20.10.2015

To,

Ms. Kavery Banerjee
Secretary,
Department of Posts,
Dak Bhawan, New Delhi 110 001.

Madam,

Sub: - Untold sufferings faced by the workings staff in CBS rolled out offices throughout the Country – Immediate and personal intervention is requested– Reg.

A kind attention is invited to our earlier references on the subject, wherein the problems mentioned therein are almost unaddressed till date. It is a known fact that CBS migration is undergoing in large no. of offices in many Circles. Till time more than 5000 offices are rolled out to CBS, because of the pressure applied by the  Department in  haste.  Because of such a fast approach, the end users   at the Counter area are affected badly, and the public also suffering a lot.

Whereas in Banking Sector, when such migration is undertaken, it has been carried out in a phased manner for eg. in SBI, the leader in Banking sector, migration was made only in 100 branches at the  first year.

You may aware that the staff are struggling with outdated computers and peripherals, which were purchased during  the  year 2000 to 2005 and no funding is  made so far to replace them  till date and as a whole the  Department  is  surviving with very old hardwares. Even proper up gradation of CPU is not made in many areas and the Software loaded is upto Windows XP, almost in most of the offices. Finacle can be  loaded only with Windows 7 and  hence  the  officers at ground level are  pressurized to use pirated version of Windows 7, which is  totally illegal and  leads to  legal litigation from  Microsoft. The staff are compelled to work in the outdated mode with pirated software, resulting in non operation.

The MOU made with M/s Sify, for net work integration is limiting to low bandwidth such as 128 Kbps to 256 Kbps in single and double handed offices, and 256 kbps to 512 kbps in ‘A’ class to LSG offices resulting in sluggish connectivity and takes hours together to transform the data. This results in hang over and the transactions could not be able to be made at the instant, as the Department expects. It requires at least 1 to 4 Mbps and M/s Sify refused to increase the bandwidth now.
                                                                                         
End of day process cannot be made after validation/supervisor verification and the staff has to wait for the nod from the Infosys, even after midnights on several days and at times it can be made on the next day morning.  Even the women employees are compelled to   complete the EOD process in midnights and their husbands or wards waiting till midnights to carry home. They could not attend even their family, personal and social obligations, resulting in loss of mental balance, family problems, stress and social problems. There is no safety and security for the women employees leaving the office by late nights, especially in rural areas, where there is no transportation available. It is our responsibility to ensure the safety and security of the women employees and no untoward incident should be allowed to happen as in case of Jyoti Singh Pandey of New Delhi.

Even the Help desk provided is not answering and the end users are taken to task  and  receiving brick bats from the irate public.  This results in  closing of  accounts in large numbers  that too,  can be made  not on the  date of presentation but  after few days  and  our  Department  looses  large  chunk of customers, because of the miscalculations, wrong estimations  and over ambitious stand of the  bureaucrats.

Consequent to the increase in large number of Post Offices on CBS, it was observed for the past two months that the Data Centre Closure process is executed during day time that too during peak Counter hours. This results in slow accessibility of Finacle throughout the country. Irrespective of bandwidth, the  Finacle slowness has been experienced in all Post Offices in the recent past. This affects the public services very badly during the peak hour viz.from 11.00 am  to  03.00 pm on daily basis.

Furher, due to Finacle slowness, the most affected operation is the Cheque Clearing operations.  The Clearance House sends the images of the cheques to the Head Offices at around 08.00 am in the morning. The onus of furnishing the information pertaining to Bounced Cheques, that too before 11 am to the clearing house, lies on the respective Head Offices.  If the information pertaining to Bounced Cheques is not received before 11.00 am from the concerned HOs, the entire amount of Inward Clearance cheques are deemed to be CLEARED by  the clearance house.  This leads to encashment of bounced cheques, the  responsibility of which lies  on the shoulder of the  poor officials and they have to face contributory negligence  recoveries.

Since from the day of the first migration, the staff unions are complaining about the deficiency in services provided my M/S Infosys Ltd, especially facing enormous problems in the Finacle Software, besides bandwidth, net work, transmission and Server problems. On each and every occasion or from the day we are complaining at all levels, there is one word reply that, everything will be set right and put into rails one by one as this is only a transition period and everybody should bear with, in the interest of the Department. This is the saying mooted out and spread everywhere, from top to bottom.  Now the 2 years Contract period for total the implementation is nearing completion and there is no sign of improvement and the problems persist and aggravate everywhere. It is most unfortunate to mention that we are all bearing with all these hardships and sufferings, in the interest of M/S Infosys.

Because of all these deficiencies the Department not only losing  the  customers, besides there is  huge loss of man days and  due to non operation  there is huge loss of  money. This should be compensated with. There is a penalty clause in the Contract for deficiency in service. Instead of pulling the poor ground level officials, the application of penalty clause may perhaps be considered and applied on the service providers viz. Ms. Infosys and M/s Sify. It is reported that India Post has undertaken the project for switching over to  Core Banking Solution  platform with a total project outlay of Rs. 800 crores.  Hence, in the interest of the Department, we request the Secretary Posts to pursue with, on the direction, in order to pull the vendor and to save the customer services, the image of the Department and the public money.

Based on the above, our  Union  requests  the  Secretary Posts

i) to stop  such unmindful migrations into  CBS/CIS  immediately till settlement of the problems reported ;

ii) to provide adequate  infrastructure to the  ground level offices,  such as replacement of systems, computer peripherals , UPS, battery, printers  etc.  immediately;

iii) to improve the bandwidth  of sify network   atleast to the  level of  512 kbps in single handed offices and to the level of  4Mbps in Head Post offices ;

iv) to centralize the EOD process at CPC  level  in all circles and to relieve the official at ground level
after  completion of validation process , without  late night detention ;

v) to centralize the cheque clearance work  at  CPC  level, since  it is  now under  CBS ;

vi)  to ensure  the operation of  CBS  without  interruption/slowness during  peak hours  to cater  the  need of the  common public .

Soliciting immediate response and reply.

With kind regards,

Yours sincerely,

(R. N. Parashar)

1 comment:

  1. These are all the old demands which were given in 2013 and 2014 which remains unsettled even this day how long we are going to deceived by these things

    ReplyDelete